Odznaki Jakości/ Odznaka Szkoły eTwinning

Nasza Szkoła wśród odznaczonych!! Jesteśmy Szkołą eTwinning :)Nagrodzone tą odznaką szkoły to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach jak:

Praktyka cyfrowa
Praktyka w zakresie eBezpieczeństwa
Twórcze i innowacyjne podejścia do nauczania
Promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry
Promowanie praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli i uczniów

Jest to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także uznanie ogromnego zaangażowania całego zespołu eTwinning działającego w danej szkole.

Tylko 109 polskich szkół może poszczycić się tym wyróżniającym tytułem.


Więcej:
https://etwinning.pl/odznaki-szkola-etwinning-przyznane/?fbclid=IwAR0_c0Jml6EDXHiWj8KslH75BlbOlCDHpQBpJNNwO58xiyqPOuYt8BzEV58

Europejska Odznaka Jakości

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że 277 projektów polskich eTwinnerów zostało nagrodzonych Europejską Odznaką Jakości w roku 2018
W tym dziewięć odznak przyznano nauczycielom naszej Szkoły!
Osiem Katarzynie Drabarek i jedną Marcie Niesiołowskiej.
Oznacza to, że praca nauczycieli, praca uczniów i szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.
Serdecznie gratulujemy laureatom tego wyjątkowego wyróżnienia, szkołom oraz uczniom, którzy wzięli udział w nagrodzonych projektach!
  Nasze odznaki w sali eTwinning 211

Krajowa Odznaka Jakości

Wszystkie projekty eTwinning są ważne i wartościowe dla uczniów, nauczycieli, całej społeczności szkolnej i lokalnej. Wszystkie kształtują postawę ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultu poprzez odnoszenie się do kultury, historii i tradycji naszego kraju - Polski. Wzmacniają motywację do nauki. Uczą komunikacji z kolegami, koleżankami z własnej klasy szkoły jak również ze szkół z innych krajów. Wzbogacają nasze umiejętności cyfrowe oraz kompetencje z języka angielskiego. Polepszają pracę indywidualna, w grupach rodzimych i międzynarodowych.

Ale tylko niektóre mogą poszczycić się realizacją wszystkich założeń na bardzo wysokim poziomie jednocześnie. Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Odznaka Jakości jest przyznawana jako: Krajowa Odznaka eTwinning oraz Europejska Odznaka eTwinning.

Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach projektu osiągnęła określony poziom.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Wymagania i kryteria przyznawania Krajowej Odznaki Jakości

Podczas przyznawania Krajowych Odznak Jakości brane są pod uwagę podstawowe wymagania, które muszą być spełnione. Następnie projekt zostaje poddany ocenie pod kątem następujących sześciu kryteriów merytorycznych:
  1. Innowacja pedagogiczna i kreatywność
  2. Integracja z programem nauczania
  3. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi
  4. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi
  5. Wykorzystanie technologii
  6. Rezultaty, wpływ i dokumentacja

NASZE ODZNAKI JAKOŚCI 

1) CONNECTING CULTURE 2) LET'S CLAIM "I WANT PEACE" ON THE EUROPEAN DAY OF LANGUAGES


wręczenie dyplomów przez panią dyrektor Jolantę Pawlik


3) SpreadLove 


4)Music is great!5)British & American Culture


  6) Easter Cards Exchange7) Santa Claus is coming...8) Digital Postcards from all year round


12 z 239 Europejskich Odznak Jakości przyznawanych w Polsce za międzynarodowe projekty eTwinning trafiło do nauczycieli naszej szkoły: Katarzyny Drabarek, Katarzyny Piwowarczyk, Anny Bartoszewskiej, Iwony Barei - Zagajskiej oraz Urszuli Jońskiej za 6 wspaniałych projektów zrealizowanych w ubiegłym roku szkolnym.

 

 9)Bouquet of Emotions!


  10)Little Dreamers
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza